Eco Temperature Sensor AAA

Eco Temperature Sensor AAA er enkel å montere da man slipper å trekke frem kabler. Veldig godt egnet for overvåking av temperatur da den kan varsle ved både lav og høy temperatur.

Product sheet  

Description
Eco Temperature Sensor AAA gir deg ekstra sikkerhet ved overvåking av temperatur i din bolig. Vi har valgt å la den passe inn i el-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget.

Den kan også brukes til varsling ved lav temperatur. Hvilken temperatur du vil bli varslet ved bestemmer du selv og du setter dette enkelt opp i appen.

Ønsker du å bruke den til å måle utetemperaturen anbefaler vi at du bruker den i kombinasjon med Eco Temperature sensor 10-47K.

Eco Temperature Sensor AAA is suitable for:
GSM Eco-Comfort
GSM Eco-Controller
CTM mTouch Hub
LAN Eco Comfort
GSM Eco-Starter
GSM Mini Plus
GSM Mini Plus (Switzerland)


Eco Temperature Sensor AAA is suitable for