GSM 12V SMS

No longer in production erstattet av GSM 12A+

Fjernstyrt relestyring, 12 volt.
Oppgradert utgave av GSM 12V med SMS-styring.

Product sheet   User manual  

Additional equipment

Suitable auxilliary equipment for GSM 12V SMS