Détecteur de feu (filaire)

Optisk branndetektor beregnet for kabling

Sikom Détecteur de feu (filaire) er en optisk branndetektor beregnet for kabling. Drives av 12V fra Unité centrale og skal kobles opp med minimum 3 ledere. Branndetektoren varsler selvfølgelig lokalt i tillegg til at den sender deg et varsel.

Manuel d'installation   Fiche produit  

NOK 450.00 
Description
Detektoren kan seriekobles og det skal brukes minimum 3 ledere i kabelen. Denne detektoren har innebygd motstand for at Sikoms produkter skal kjenne igjen hvilken detektor som blir koblet til.

NB: Ikke monter optiske røykvarslere og signal kabler i nærheten av spot-lys, transformatorer, lysstoffrør, strømkabler eller annet utstyr som sender ut elektromagnetisk støy.

Détecteur de feu (filaire) est compatible avec:
GSM 12A+
GSM Alarm Controller III
EGR-1


Détecteur de feu (filaire) est compatible avec