Antenne GSM externe

Ekstern GSM antenne gir bedre dekning ved vanskelig signalforhold.

Produits apparentés

Produits apparentésExplications détaillées


Tips for god GSM signaldekning er å:

1) Sørge for at GSM-antennen trekkes høyt opp og monteres på trevegg eller i vindu, bort fra metallflater.

2) Føre GSM-antenne ut av rom med dårlig dekning. Se mer informasjon under Antenne GSM externe.

3) Sørg for at det er fri sikt fra GSM-antenne til nærmeste GSM basestasjon.