Conseils pour une bonne communication radio locale

Plasser Unité centrale i et så sentralt rom som mulig slik at avstanden til alle nodene blir kortest mulig.

Description
Radiosignalene trenger lettere gjennom vegger av tre. Tømmervegger og betongvegger gir vanskeligere signalforhold.

Det er en stor fordel hvis signalveien ikke går for mye på skrå gjennom vegg eller tak.

Bemerk at Sikom sitt utstyr med Contrôle par fréquence radio bruker en lavere frekvens enn mye annet utstyr på markedet. Dette gir en fordel med lenger rekkevidde og mindre signalproblemer.


Produits apparentés