Conseils pour une bonne couverture GSM

Tips for god GSM signaldekning er å:

1) Sørge for at GSM-antennen trekkes høyt opp og monteres på trevegg eller i vindu, bort fra metallflater.

2) Føre GSM-antenne ut av rom med dårlig dekning. Se mer informasjon under Antenne GSM externe.

3) Sørg for at det er fri sikt fra GSM-antenne til nærmeste GSM basestasjon.

Description
Informasjon fra Telenor om GSM-dekning finnes på www.telenor.no/dekning og dekningskart på www.telenor.no/privat/dekning/dekning_data.jsp.

Informasjon fra Netcom om GSM-dekning finnes på netcom.no/dekning og dekningskart på netcom.no/dekningskart

Våre produkter bruker 2G-nettet. Har du produkter med Sikom Connect får du dekning i både Telenor og Netcom sine områder.


Produits apparentés