Contrôle par relais

Reléstyring vil si at Unité centrale eller Node styrer en strømkurs direkte via relé.

Description
Ved reléstyring monteres Unité centrale normalt i sikringsskapet.

Reléstyring gir en profesjonell og permanent installasjon med større stabilitet og driftssikkerhet. Bemerk at du trenger Installateur agréé for å montere reléstyrte produkter.

Se også Contrôle par fréquence radio

Mange produkter tilbyr både Contrôle par fréquence radio og Contrôle par relais

Se også Contrôle par GPRS og Contrôle par SMS for hvordan du sender styrekommandoer til selve sentralenheten fra for eksempel din GSM-telefon.


Produits apparentés