ECONodeDisconnectedTemperatureDetector

Sjekk at en temperaturdetektor slik som Sonde de température pour Node, 10 cm er koplet til den første inngangen på ECO Node.

Description
Hvis det ikke er tilkoplet noen temperaturdetektor vil app slik som Sikom Connect ikke lenger vise innstillinger for temperaturvarslinger eller termostatkontroll.

En tilkoplet temperatur slik som Sonde de température pour Node, 10 cm er nødvendig å kople til første inngang på ECO Node for å benytte temperaturvarsling, termostatkontroll samt bestemme temperaturgrenser.

Husk å alltid ta ECO Node ut av stikkontakten ved tilkopling / fjerning av tilleggsutstyr.


Produits apparentés