ExampleLongThin-FR

Eksempel på dokument med page_orientation LongThin. Vil vises med dobbelt bredde av vanlig dokumenter og vil ha display: block. På smal skjerm vil bredden halveres og høyden dobles.