Protocole radio 1 de Sikom (ancien)

Gammel Sikom radioprotokoll (connx versjon 1). Støttes av sentraler slik som A-Comfort / HyttaMi-komfort.

Bemerk at mye nyere tilleggsutstyr støtter både gammel og ny Sikom radioprotokoll (Protocole radio 1 de Sikom (ancien) og Protocole radio 2 de Sikom (récent))

Nyere sentraler slik som GSM ECO-Comfort og GSM EcoStarter Touch støtter derimot ikke gammelt tilleggsutstyr.

Produits apparentés