Relais, fonction d'impulsion

Pulsmodus kan være aktuelt ved blant annet styring av visse systemer for vannbåren varme.

Produits apparentés