ECO Thermostat SI-3 10A

Gulv-/romtermostat for standard veggboks

ECO Termostat SI-3 10A er en gulv-/romtermostat som passer i en standard veggboks og brukes til å fjernstyre varmekabler og fastmonterte ovner. Fjernstyringen veksler mellom en spare- og komforttemperatur. Man kan selv velge en sparetemperatur og komforttemperatur mellom 5 og 40 grader. ECO Termostat SI-3 10A har to polt brudd og egner seg derfor til bruk i våtrom.

Topolt brudd   Manuel de l'utilisateur   Manuel d'installation   Fiche produit  

NOK 1320.00 
Description
ECO Thermostat SI-3 10A støtter bruk av temperaturfølere fra de mest brukte termostatene slik at den egner seg veldig godt til ettermontering. ECO Thermostat SI-3 10A kan bruke temperaturfølere fra: Microsafe, Microtemp, Devi, Elko, Ebeko og Sikom

ECO Thermostat SI-3 10A kan også brukes til temperaturovervåkning av både lav og høy temperatur.

ECO Thermostat SI-3 10A kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren kun begrenser maks gulvtemperatur (Parkettbegrensing)

ECO Thermostat SI-3 10A est compatible avec:
GSM Alarm Controller III
GSM ECO-Comfort
GSM EcoStarter Touch
GSM Mini Plus
GSMMiniPlusTypeJ


ECO Thermostat SI-3 10A est compatible avec