ECO Thermostat SI-3 16A

Gulv-/romtermostat for standard veggboks

ECO Thermostat SI-3 16A er en romtermostat som passer i en standard veggboks og brukes til å fjernstyre varmekabler og fastmonterte ovner. Fjernstyringen veksler mellom en spare- og komforttemperatur.

For bruk i våtrom må topolt bryter benyttes (ECO Thermostat SI-3 10A)

Ved styring av store varmekabler, kan man la termostaten styre en kontaktor for å avlaste internt rele i termostaten. Ved bruk av kontaktor må du bruke to-polt termostat ECO Thermostat SI-3 10A

Enpolt brudd   Manuel de l'utilisateur   Manuel d'installation   Fiche produit  

NOK 1320.00 
Description
ECO Thermostat SI-3 16A støtter bruk av temperaturfølere fra de mest brukte termostatene slik at den egner seg veldig godt til ettermontering. ECO Thermostat SI-3 16A kan bruke temperaturfølere fra: Microsafe, Microtemp, Devi, Elko, Ebeko og Sikom

ECO Thermostat SI-3 16A kan også brukes til temperaturovervåkning av både lav og høy temperatur.

ECO Thermostat SI-3 16A kan brukes som romføler, gulvføler eller som kombinert føler hvor romføleren styrer termostaten, mens gulvføleren kun begrenser maks gulvtemperatur (Parkettbegrensing)

ECO Thermostat SI-3 16A est compatible avec:
GSM Alarm Controller III
GSM ECO-Comfort
GSM EcoStarter Touch
GSM Mini Plus
GSMMiniPlusTypeJ


ECO Thermostat SI-3 16A est compatible avec