ECOTemperatureSensor

ECOTemperatureSensor er enkel å montere da man slipper å trekke frem kabler. Veldig godt egnet for overvåking av temperatur da den kan varsle ved både lav og høy temperatur.

Fiche produit  

Description
ECOTemperatureSensor gir deg ekstra sikkerhet ved overvåking av temperatur i din bolig. Vi har valgt å la den passe inn i el-ramme systemet som brukes i Norge slik at den kan bli en del av det ordinære el-anlegget.

Den kan også brukes til varsling ved lav temperatur. Hvilken temperatur du vil bli varslet ved bestemmer du selv og du setter dette enkelt opp i appen.

Ønsker du å bruke den til å måle utetemperaturen anbefaler vi at du bruker den i kombinasjon med ECOTemperatureSensor10K47K.

ECOTemperatureSensor est compatible avec:
GSMECOComfort
GSMECOController
CTMmTouchHub
LANECOComfort
GSMECOStarter
GSMMiniPlus
GSMMiniPlusTypeJ


ECOTemperatureSensor est compatible avec