GSM Fixi SMS

Bestselgeren innen styringsenheter beregnet for montasje i sikringskap

Produit périmé erstattet av GSM Fixi Plus

Bryterstyring beregnet for fast installasjon i sikringsskap. Tar liten plass. GSM Fixi SMS har 2 utganger for styring av varme, lys, varmtvannsbereder, motorvarmer med mere. Régulation thermostatique. Alarminngang.

Har Contrôle par relais , ikke Contrôle par fréquence radio.

Manuel de l'utilisateur   Manuel d'installation   Fiche produit  

Description
Bryterstyring og alarm via SMS.

Monteres i sikringsskap, tar liten plass.

Régulation thermostatique for energisparing. Spare og comfort-temperatur kan stilles inn individuelt på de 2 releene, slik at disse fungerer som termostater.

Kan varsle ved lave / høye temperaturer

Har 2 interne potensialfrie styringsreleer. Vekselkontakt NO / NC med mulighet for Régulation thermostatique.

Kan bygges ut med 3 ekstra releer uten Régulation thermostatique (GS-33)

Har en enkel alarminngang. Sender tekstmelding med valgfri tekst til 1 sms-mottaker ved kortslutning av inngangen. Utløses av for eksempel alarmsentral med reléutgang / rele / flottør eller lignende. Er ikke beregnet for tilkobling av innbrudds-sensorer direkte.

Egner seg meget godt til enkel overvåkning der en sms-mottaker skal varsles.

Produits inclus:
Sonde de température, 8 m


Accessoires compatibles avec GSM Fixi SMS