Sonde de température, 8 m

Temperaturføler med avisolerte ledningsender

Sonde de température, 8 m er en temperaturføler med avisolerte ledningsender klar for tilkobling til rekkeklemmer. Føler og følerkabel skal ikke utsettes for direkte sollys fordi kappen rundt ledningen er ikke UV-bestandig. Føleren kan kortes og forlenges.

Fiche produit  

NOK 163.00 
Description
Blir føleren brukt i støpt gulv bør den ligge i et installasjonsrør som tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen legges i eget rør. Følerkabelen må ikke legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Hold også kablingen unna lavvoltstrafoer og lignende i forbindelse med 12 V spotbelysning.

NB: Ikke bruk denne føleren sammen med termostatene -SI2- og -ECOSI2-. Disse har ikke galvanisk skille mot 230 V. Føleren har ikke skjerming mot jord og kan derfor gi elektrisk støt hvis vann trenger inn eller lignende! Bruk kun medfølgende jordet føler på disse termostatene.

Sonde de température, 8 m est compatible avec:
GSM 12A+
GSM Alarm Controller III
GSM Fixi Plus
ECO Thermostat SI-3 10A
ECO Thermostat SI-3 16A
EGR-1
EGR-3
Sonde de température (sans fil)


Sonde de température, 8 m est compatible avec