Sonde de température pour Node, 8 m

Temperaturføler for bruk sammen med ECO Node

Node8-m-Produits-similaires">8 meter lang temperaturføler med plugg for bruk sammen med ECO Node.

8 meter lang   Fiche produit  

NOK 163.00 
Description
Temperaturføleren kommer ferdig med plugg og kan plugges direkte i inngang 1 eller 2 på ECO Node. Brukes inngang 1 vil ECO Node kunne brukes som termostat, brukes inngang 2 vil ECO Node bare avlese temperatur og ikke bruke den til styring. Begge inngangene kan brukes samtidig.

NB! Føler og følerkabel skal ikke utsettes for direkte sollys fordi kappen rundt ledningen er ikke UV-bestandig.

Sonde de température pour Node, 8 m est compatible avec:
ECO Node


Sonde de température pour Node, 8 m est compatible avec