Autorisert installatør

Produkter som benytter Reléstyring for annet enn lavspenning må installeres av godkjent elektriker / installatør.

Relaterte produkter

Relaterte produkterRelaterte emner


Reléstyring vil si at Sentralenhet eller Node styrer en strømkurs direkte via relé.