Hvorfor ser jeg ikke innstillinger for temperatur i app?

Sjekk at en temperaturdetektor slik som NodeTemperatureSensor10cm er koplet til den første inngangen på ECONode.

Beskrivelse
Hvis det ikke er tilkoplet noen temperaturdetektor vil app slik som MinHytte ikke lenger vise innstillinger for temperaturvarslinger eller termostatkontroll.

En tilkoplet temperatur slik som NodeTemperatureSensor10cm er nødvendig å kople til første inngang på ECONode for å benytte temperaturvarsling, termostatkontroll samt bestemme temperaturgrenser.

Husk å alltid ta ECONode ut av stikkontakten ved tilkopling / fjerning av tilleggsutstyr.


Relaterte produkter