Hvorfor ser jeg ikke innstillinger for temperatur i app?

Sjekk at en temperaturdetektor slik som Node temperatursensor 10 cm er koplet til den første inngangen på Eco Node.

Beskrivelse
Hvis det ikke er tilkoplet noen temperaturdetektor vil app slik som MinHytte ikke lenger vise innstillinger for temperaturvarslinger eller termostatkontroll.

En tilkoplet temperatur slik som Node temperatursensor 10 cm er nødvendig å kople til første inngang på Eco Node for å benytte temperaturvarsling, termostatkontroll samt bestemme temperaturgrenser.

Husk å alltid ta Eco Node ut av stikkontakten ved tilkopling / fjerning av tilleggsutstyr.


Relaterte produkter