Hvordan skille mellom gammel og ny GSM Fixi

Produktene GSMFixiSMS og GSMFixiPlus er identiske utenpå (for begge to står det skrevet GSM Fixi SMS på topplokket).

Vi beskriver her hvordan du kan skille disse produktene fra hverandre.

Beskrivelse
Ved behov for å avgjøre hvilket produkt du har foran deg kan du sjekke en av følgende:

A) Hvis du har fått utlevert en verdikode til produktet har du en GSMFixiPlus. Du kan da styre produktet med MinHytte.

B) Trykk F-tasten. Hvis lyset under F straks tennes har du en GSMFixiSMS (husk å skru av F igjen). Hvis du må holde F-tasten inne i ca 5 sekunder før lyset tenner har du en GSMFixiPlus

C) Se på sølvetiketten på baksiden av produktet. Gammel GSMFixiSMS har modellnummer 300-8090V16 til 300-8090V19 mens ny GSMFixiPlus har modellnummer 300-8090V20.

D) Kutt strømmen til produktet. GSMFixiPlus har Innebygget batteri og vil fortsatt være på i noen timer etter at strømmen har gått (kontrollampene vil fortsette å lyse). For GSMFixiSMS vil kontrollampene slukne med en gang strømmen forsvinner (pass på å også kople fra eventuell -BP12- batteribackup).

E) Åpne topplokket. Hvis det er et batteri rett under topplokket er produktet ditt en GSMFixiPlus.


Relaterte produkter