Hvordan skille mellom gammel og ny GSM Fixi

Produktene GSM Fixi SMS og GSM Fixi Plus er identiske utenpå (for begge to står det skrevet GSM Fixi SMS på topplokket).

Vi beskriver her hvordan du kan skille disse produktene fra hverandre.

Beskrivelse
Ved behov for å avgjøre hvilket produkt du har foran deg kan du sjekke en av følgende:

A) Hvis du har fått utlevert en verdikode til produktet har du en GSM Fixi Plus. Du kan da styre produktet med MinHytte.

B) Trykk F-tasten. Hvis lyset under F straks tennes har du en GSM Fixi SMS (husk å skru av F igjen). Hvis du må holde F-tasten inne i ca 5 sekunder før lyset tenner har du en GSM Fixi Plus

C) Se på sølvetiketten på baksiden av produktet. Gammel GSM Fixi SMS har modellnummer 300-8090V16 til 300-8090V19 mens ny GSM Fixi Plus har modellnummer 300-8090V20.

D) Kutt strømmen til produktet. GSM Fixi Plus har Innebygget batteri og vil fortsatt være på i noen timer etter at strømmen har gått (kontrollampene vil fortsette å lyse). For GSM Fixi SMS vil kontrollampene slukne med en gang strømmen forsvinner (pass på å også kople fra eventuell -BP12- batteribackup).

E) Åpne topplokket. Hvis det er et batteri rett under topplokket er produktet ditt en GSM Fixi Plus.


Relaterte produkter