Standard garantivilkår

Sikoms produkter leveres med to års garanti. Sikom garanterer produktene i to år for feil som kan spores til fabrikasjonsfeil.

Relaterte produkter

Relaterte produkter