Sikom radioprotokoll connx 1 (eldre)

Gammel Sikom radioprotokoll (connx versjon 1). Støttes av sentraler slik som A-Comfort / HyttaMi-komfort.

Bemerk at mye nyere tilleggsutstyr støtter både gammel og ny Sikom radioprotokoll (Sikom radioprotokoll connx 1 (eldre) og Sikom radioprotokoll connx 2 (nyere))

Nyere sentraler slik som GSM Eco-Comfort og GSM Eco-Starter støtter derimot ikke gammelt tilleggsutstyr.

Relaterte produkter