Temperaturinngang (rekkeklemme)

Temperaturinngang rekkeklemme benyttes for tilkopling av temperatursensorer slik som Temperatursensor 8m.

Relaterte produkter