Relé, maksbelastning

Hvis du trenger å styre høyere laster enn det som er angitt for produktet kan du benytte et slaverelé.

Relaterte produkter