HyttaMiComfort

El.nr: 64 311 01   En av Norges mest solgte styringsenheter for Ring Hytta Varm

Utgått produkt Erstattet av GSMECOComfort

Sikom HyttaMiComfort er en av Norges mest solgte styringsenheter for Ring Hytta Varm. Den er og har vært en trofast sliter som nå erstattes av GSMECOComfort.

El.nr: 64 311 01   Brukerveiledning   Produktark  

Beskrivelse
HyttaMiComfort er en Ring Hytta Varm styringsenhet beregnet for montering på vegg. Den har innebygget GSM-modem og trådløs styring av stikkontaktnoder og sikringsskapreléer. Rekkevidden varierer i forhold til byggematerialer, hindringer og lignende men ligger på rundt 40 - 80 meter. Lett tilgjengelig antennekontakt gjør det enkelt å bytte ut standardantennen om GSM-forholdene krever en utendørsantenne. SIM-kort monteres i holder under toppdeksel. Sentralenheten kan drives både med 230volt og 12volt for full fleksibilitet.

Varmestyring: Stikkontakt-noder og sikringsskapreléer

Enheten kan styre inntil 64 trådløse enheter. Til hver av stikkontaktnodene og sikringsskapreléene, kan man tilslutte temperatursensorer og / eller detektorer til inngangene. Alle stikkontaktnoder og sikringsskapreléer kan programmeres med valgfri spare- og komforttemperatur for individuell temperaturstyring av hver enhet. Sparetemperatur brukes når man ikke er til stede og Comfort-temperatur slås på for eksempel dagen før man reiser til boligen.

Via en trådløs fjernkontroll (ekstrautstyr), kan man lokalt styre både alarmen og stikkontaktnoder og sikringsskapreléer. Det kan også kobles flere trådløse fjernkontroller til HyttaMiComfort.

Alarm

Hver stikkontaktnode og sikringsskaprelé har innganger hvor man kan tilslutte temperatursensor og alarmdetektor. Ved aktivering av alarm kan HyttaMiComfort sende melding til flere programmerte mobiltelefonnumre.

Styring og programmering

Fjernstyring og programmering av HyttaMiComfort skjer via SMS-styring, via Android app eller Iphone, nettbrett, PC og lignende gjennom -ECOStarter-.
Alle stikkontaktnoder og sikringsskapreléer kan navngis, for eksempel "Ovn stue" eller "Varmekabel", slik at det hele blir enkelt og oversiktlig.
Man kan be om status på alle nodene, slik at man hele tiden har full kontroll på varmestyringen og temperaturene.

Må ha et SIM-kort hvor man kan deaktivere PIN kode. Ellers ingen krav. Kontantkortabonnement kan brukes.


Passende tilleggsutstyr for HyttaMiComfort