Microtemp MTC2

El.nr: 54 900 10   Digital termostat for montering i veggboks eller direkte på vegg

Microtemp MTC2 er en digital termostat for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. Microtemp MTC2 er utstyrt med 2-polet bryter og har mulighet for både sparetemperatur og frostsikring. Termostatene kan styre direkte inntil 3600W (16A) og har en lysdiode som lyser når varmen er innkoblet. Ønskes større belastninger kan MTC2 styre kontaktorer.

Sikom kompatibelt produkt   El.nr: 54 900 10   Produktark   Produsentens informasjonsside  

Kjøp
Beskrivelse
Microtemp MTC2 har inngang for nattsenking / frostsikring, med mulighet for senking til ønsket verdi via et eksternt signal og passer derfor godt sammen med GSM Fixi Plus. Reléet i GSM Fixi Plus brukes som styrerelé som veksler mellom nattsenkning / frostsikring og komforttemperatur. Temperaturene settes på Microtemp MTC2.

Gulvføler (fabrikkinnstilling)
Innebygd føler
Dobbelt følersystem (parkettermostat)
Regulator (ingen aktive følere)

Alle Microtemp termostater har innebygd feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil. Termostatene passer inn i de fleste brytersystemer som brukes i Norge.

Kan kjøpes fra www.micro-matic.no

Microtemp MTC2 passer for:
GSM Fixi Plus


Microtemp MTC2 passer for