MicrotempMTC2

El.nr: 54 900 10   Digital termostat for montering i veggboks eller direkte på vegg

MicrotempMTC2 er en digital termostat for montering i standard veggboks eller direkte på vegg med påveggskappe type MTC-VH. MicrotempMTC2 er utstyrt med 2-polet bryter og har mulighet for både sparetemperatur og frostsikring. Termostatene kan styre direkte inntil 3600W (16A) og har en lysdiode som lyser når varmen er innkoblet. Ønskes større belastninger kan MTC2 styre kontaktorer.

Sikom kompatibelt produkt   El.nr: 54 900 10   Produktark   Produsentens informasjonsside  

Kjøp
Beskrivelse
MicrotempMTC2 har inngang for nattsenking / frostsikring, med mulighet for senking til ønsket verdi via et eksternt signal og passer derfor godt sammen med GSMFixiPlus. Reléet i GSMFixiPlus brukes som styrerelé som veksler mellom nattsenkning / frostsikring og komforttemperatur. Temperaturene settes på MicrotempMTC2.

Gulvføler (fabrikkinnstilling)
Innebygd føler
Dobbelt følersystem (parkettermostat)
Regulator (ingen aktive følere)

Alle Microtemp termostater har innebygd feilkretsløp som bryter varmen ved følerfeil. Termostatene passer inn i de fleste brytersystemer som brukes i Norge.

Kan kjøpes fra www.micro-matic.no

MicrotempMTC2 passer for:
GSMFixiPlus


MicrotempMTC2 passer for