TemperatureSensor8m

El.nr: 64 311 70   Temperaturføler med avisolerte ledningsender

TemperatureSensor8m er en temperaturføler med avisolerte ledningsender klar for tilkobling til rekkeklemmer. Føler og følerkabel skal ikke utsettes for direkte sollys fordi kappen rundt ledningen er ikke UV-bestandig. Føleren kan kortes og forlenges.

El.nr: 64 311 70   Produktark  

NOK 163.00 Kjøp
Beskrivelse
Blir føleren brukt i støpt gulv bør den ligge i et installasjonsrør som tettes i enden og legges så høyt som mulig i støpen. Følerkabelen legges i eget rør. Følerkabelen må ikke legges parallelt med kabler som fører store strømmer, da dette kan indusere uønskede signaler. Hold også kablingen unna lavvoltstrafoer og lignende i forbindelse med 12 V spotbelysning.

NB: Ikke bruk denne føleren sammen med termostatene -SI2- og -ECOSI2-. Disse har ikke galvanisk skille mot 230 V. Føleren har ikke skjerming mot jord og kan derfor gi elektrisk støt hvis vann trenger inn eller lignende! Bruk kun medfølgende jordet føler på disse termostatene.

TemperatureSensor8m passer for:
GSMFixiPlus
GSM12APlus
GSMAlarmControllerIII
ECORelay
EGR1
EGR3


TemperatureSensor8m passer for