Auktoriserad installatör

Produkter som använder Relästyrning till annat än lågspänning måste installeras av godkänd elektriker/installatör.

Relaterade produkter

Relaterade produkterRelaterade ämnen


Relästyrning innebär att Centralenhet eller Nod styr en strömkrets direkt via relä.