Automatisk uppdatering

Fjärruppdatering innebär att vi kan uppdatera programvaran i produkten till dig, via internet.

Du behöver alltså inte skicka in produkten till oss för programvaruuppdatering.

Relaterade produkter