EL-nummer

Elnummer är ett varu-/artikelnummer för elektriskt material som utgör grunden för en rationell hantering och identifiering av produkter i elektronikbranschen. Elnummer tilldelas av EFObasen som ägs och administreras av EFO (Elektroforeningen).

Elnummer är ett varu-/artikelnummer för bruk i Norge.

Relaterade produkter