Hur man kan skilja mellan gammal och ny GSM Fixi

Produkterna GSM Fixi SMS och GSM Fixi Plus är identiska på utsidan (på båda står det GSM Fixi SMS på locket).

Här beskriver vi hur du kan skilja dessa produkter från varandra.

Beskrivning
Om du behöver avgöra vilken produkt du har framför dig kan du kontrollera något av följande:

A) Om du har fått en värdekod till produkten har du en GSM Fixi Plus. Du kan då styra produkten med MinHytte.

B) Tryck på F-knappen. Om ljuset under F tänds direkt har du en GSM Fixi SMS (kom ihäg att stänga av F igen). Om du måste hålla F-knappen nere i ca 5 sekunder innan ljuset tänds har du en GSM Fixi Plus

C) Titta på silvetetiketten på baksidan av produkteen Gamla GSM Fixi SMS har modellnummer 300-8090V16 till 300-8090V19 medan nya GSM Fixi Plus har modellnummer 300-8090V20.

D) Stäng av strömmen till produkten. GSM Fixi Plus har Inbyggt batteri och fortsätter att vara på i några timmar efter att strömmen har gått (kontrollamporna fortsätter att lysa). På GSM Fixi SMS släcks kontrollamporna så fort strömmen försvinner (kom ihåg att också koppla från eventuell -BP12- batteribackup).

E) Öppna locket. Om det finns ett batteri precis under locket har du en GSM Fixi Plus.


Relaterade produkter