Nod

Med nod menas alla typer av tilläggsutrustning som kopplas till Centralenhet, antingen via Radiostyrning eller via Relästyrning.