Radiostyrning

Lokal radiostyrning innebär att Centralenhet har kontakt med varje enskild Nod via lokal trådlös radiokommunikation.

Beskrivning
Lokal radiostyrning innebär att Centralenhet har kontakt med varje enskild Nod via lokal trådlös radiokommunikation.

Se också GPRS-styrning och SMS-styrning för information om hur du sänder styrkommandon till själva Centralenhet från till exempel din GSM-telefon.


Relaterade produkter