Relästyrning

Relästyrning innebär att Centralenhet eller Nod styr en strömkrets direkt via relä.

Beskrivning
Vid relästyrning monteras Centralenhet normalt i elcentralen.

Relästyrning ger en professionell och permanent installation med bättre stabilitet och driftsäkerhet. Observera att en Auktoriserad installatör måste montera relästyrda produkter.

Se även Radiostyrning

Många produkter har både Radiostyrning och Relästyrning

Se också GPRS-styrning og SMS-styrning för mer information om hur du sänder styrkommandon till själva centralenheten från till exempel din GSM-telefon.


Relaterade produkter