SMS-styrning

SMS-styrning innebär att du skickar SMS-kommandon för att styra Centralenhet.

Ett typiskt kommando för att sätta på nod 1 är '1234 R11' och motsvarande kommando för att stänga av är '1234 R10'.

'1234' är i detta fall PIN-koden som du själv kan välja, så att ingen annan än du har tillgång till styrningen.

Se också GPRS-styrning

Relaterade produkter

Relaterade produkterDetaljerade förklaringar


Centralenhet er inngangsporten inn til ditt hus / hytte for å styre hver enkelt Nod. Alle styresignaler går gjennom Centralenhet.

Du sender kommandoer til Centralenhet fra din telefon for å skru strømmen av og på, og Centralenhet sender kommandoen videre til Nod. På samme måte går alarmmeldinger fra Nod via Centralenhet til din telefon.Tips för bra GSM-signaltäckning:

1) Se till att GSM-antennen dras högt upp och monteras på trävegg eller i fönster, inte i närheten av metallytor.

2) Avlägsna GSM-antenn från rum med dålig täckning. Se mer information under Extern GSM-antenn.

3) Se till att det är fri sikt från GSM-antenn till närmaste GSM-basstation.