Sikom radioprotokoll connx 3 (ljusstyrning)

Sikom radioprotokoll connx versjon 3 används med produkter för ljusstyrning som -ECOLightPlug- och -ECOLightPlugMaster-.

Protokollet gör det möjligt att sända styrkommandon til flera -ECOLightPlug- på sammma gång.

Protokollet stöds av GSM ECO-Comfort.

Relaterade produkter