Temperaturingång (terminalblock)

Anslutningsplint för temperaturingång används för anslutning av temperatursensorer som Temperatursensor 8 m.

Relaterade produkter