Tips för bra GSM-täckning

Tips för bra GSM-signaltäckning:

1) Se till att GSM-antennen dras högt upp och monteras på trävegg eller i fönster, inte i närheten av metallytor.

2) Avlägsna GSM-antenn från rum med dålig täckning. Se mer information under Extern GSM-antenn.

3) Se till att det är fri sikt från GSM-antenn till närmaste GSM-basstation.

Beskrivning
Information från Telenor om GSM-täckning finns på www.telenor.no/dekning och täckningskarta på www.telenor.no/privat/dekning/dekning_data.jsp.

Information från Netcom om GSM-täckning finns på netcom.no/dekning och täckningskarta på netcom.no/dekningskart

Våra produkter använder 2G-nätet. Har du produkter med MinHytte får du täckning i både Telenors och Netcoms områden.


Relaterade produkter