Tips för bra lokal radiotäckning

Placera Centralenhet i ett så centralt rum som möjligt så att avståndet till alla noder blir så kort som möjligt.

Beskrivning
Radiosignalerna tränger lättare igenom väggar av trä. Timmerväggar och betongväggar ger sämre signalförhållanden.

Det är en stor fördel om signalen inte går för mycket diagonalt genom vägg eller tak.

Observera att Sikoms utrustning med Radiostyrning använder en lägre frekvens än mycket annan utrustning på marknaden. Detta ger en fördel med längre räckvidd och mindre signalproblem.


Relaterade produkter