Varför kan jag inte se inställningar för temperatur i appen?

Kontrollera att en temperaturdetektor som Nod temperatursensor 10 cm är ansluten till den första ingången på ECO Node.

Beskrivning
Om ingen temperaturdetektor är ansluten visar appar som MinHytte inte längre inställningar för temperaturaviseringar eller termostatkontroll.

En temperaturdetektor som Nod temperatursensor 10 cm måste kopplas till den första ingången på ECO Node för att du ska kunna använda temperaturaviseringar, termostatkontroll samt bestämma temperaturgränser.

Kom ihåg att alltid dra ut ECO Node från stickkontakten när du ansluter eller kopplar från tilläggsutrustning.


Relaterade produkter