Installation

Våra installatörsprodukter måste installeras av en auktoriserad elinstallatör och vi rekommenderar att du anlitar en elektriker eftersom de ska installeras i elcentralen.

En del av tillbehören till våra installatörsprodukter kan man installera själv eftersom de inte ska anslutas till elnätet, utan kopplas till en stickkontakt eller drivs med batterier.

Relaterade produkter