ECO Node

Trådlös stickkontakt

ECO Node är vår trådlösa stickkontakt som passar väl till för att styra elradiatorer och andra elektriska produkter med stickkontakt anslutning. ECO Node har trådlös kom- munikation och är därför mycket enkel att installera.
ECO Node har 2 ingångar för temperaturgivare. Om en temperaturgivare är ansluten på ingång nr 1 kan ECO Node temperaturstyras. En spar och en komforttemperatur läggs in och därefter kan man växla mellan dessa nivåer. Detta kan ske, automatiskt, efter ett valt veckoprogram.
Med en temperaturgivare ansluten i ingång 2 kan en till temperatur avläsas. I Appen ser du aktuell temperatur för båda givarna.

Installationshandbok   Produktblad  

NOK 563.00 
Beskrivning
ECO Node har 2 ingångar för temperaturgivare och olika detektorer och dessa kan användas på olika sätt. Genom att använda en temperaturgivare i ingång nummer 1 kan noden termostatstyras. Vid användning av en temperaturgivare i ingång nummer 2 kan noden bara läsa av temperaturen och inte använda den till styrning.

ECO Node passar för:
GSM ECO Controller
GSM ECO-Comfort
GSM Alarm Controller III
GSM ECO Starter
GSM Mini Plus
GSMMiniPlusTypeJ


ECO Node passar för