ECO Termostat kontakt

Fjärrstyrning av termostat mellan normal nattsänkning och frostsäkring

ECO Termostat kontakt är den lilla enhet gör om termostater från MicroMatic, ThermoFloor och VarmeComfort till fjärrstyrda enheter. Den monteras dolt och ger en styrsignal till termostaten: 230 V och 230V via en likriktardiod.
Termostaten kan då växlas mellan Dag (komfort), Natt (spar) eller Frostsäkring.

ECO Termostat kontakt har trådlös kommunikation med centralen och blir därmed enkel att installera. Vi rekommenderar montage i en 57mm djup väggkapsling.

Skall installeras av behörig installatör.

Produktblad  

Passar till

ECO Termostat kontakt passar för