ECO stickkontakt

Väggkontakt med fjärrstyrning

ECO stickkontakt är vår trådlösa fjärrstyrda dubbla stickkontakt för fast mon- tage. Båda uttagen styrs samtidigt. ECO stickkontakt ger en snygg, säker och permanent installation.
Om en temperaturgivare ansluts kan ECO stickkontakt temperaturstyras. En spar och en komforttemperatur läggs in och därefter kan man växla mellan dessa nivåer. Detta kan ske, automatiskt, efter ett valt veckoprogram.
ECO stickkontakt är en fast installation som skall göras av behörig installatör.

Produktblad  

Beskrivning
Vår ECO stickkontakt är en fjärrstyrbar stickkontakt med radiokommunikation till och från våra centralenheter. Bägge uttagen styrs synkront.

ECO stickkontakt gör det enklare att få en snygg och permanent installation utan användning av trådlösa stickkontakter som ECO Node (el.nr: 64 311 24). Det blir rätt och slätt en mycket säkrare installation.

ECO stickkontakt passar lika bra för öppen och dold montering. Maxbelastning är 16A/3600W. Allt som är anslutet till ECO stickkontakt kommer att fjärrstyras så det är viktigt att man inte kopplar till elektriska enheter som man inte vill ska fjärrstyras.

ECO stickkontakt kan användas som brytare (Av/På) eller som termostat (Spar/Komfort).

För att använda ECO stickkontakt som termostat måste en temperaturgivare anslutas. Då kan man ange en spar- och en komforttemperatur som man växlar mellan. Enklare blir det inte.

ECO stickkontakt måste registeras i centralenheten via en egen procedur som beskrivs i installationshandboken.

ECO stickkontakt passar för:
GSM ECO Controller
GSM ECO-Comfort
GSM ECO Starter
GSM Mini Plus
GSMMiniPlusTypeJ


ECO stickkontakt passar för