GSM 12A+

Styrenhet avsedd för 12V då strömförbrukning är en viktig faktor

GSM 12A+ är en styrningsenhet avsett för 12V. Den har 2 inbyggda reläer, 2 ingångar för temperaturgivare, 2 ingångar för larmdetektorer och låg srömförbrukning, så den är mycket praktisk där det inte finns indragen el. En bästsäljare för solcellspanel och 12V.

Bruksanvisning   Produktblad  

NOK 2290.00 
Beskrivning
Reläerna på GSM 12A+ kan användas som brytare (AV/PÅ), en av reläerna kan tillsammans med temperaturgivaren användas som termostat som växlar mellan t.ex underhålls- och komforttemperatur. På detta sätt kan du upprätthålla en grundvärme i sommarstugan när du inte är där. Du bestämmer själv vilka temperaturer enheten ska styra efter. Den har även puls- och timerstyrning av reläerna.
Sikom GSM 12A+ kan styra många av radiatorerna för fritidshus 12 volts drift som finns på marknaden i dag. Exempel på radiatorer som kan använda GSM 12A+ till fjärrstyrning är: Wallas, Cami, Inverter och Zibro

Utvidgning

Med 2 ingångar för temperaturgivare och 2 ingångar för larmdetektorer är det begränsat hur mycket den kan byggas ut, men vi har följande tilläggsprodukter för GSM 12A+:

Temperaturgivare
Rörelsedetektor
Branddetektor
Magnetkontakt

Lokalstyrning

Sikom GSM 12A+ kan styras lokalt med brytare för reläerna.

Fjärrstyrning

GSM 12A+ kommunicerar via GSM-nätet med hjälp av SMS-meddelanden. För att kunna fjärrstyra enheten måste den ha ett aktiverat SIM-kort, där PIN-koden är inaktiverad. GSM 12A+ levereras med ett M2M SIM-kort från Telenor, men du kan använda ett annat SIM-kort i stället om du vill.

GSM 12A+ styrs enkelt med SMS-kommandon.

Medföljande produkter:
Nod temperatursensor 8 m


Lämplig tilläggsutrustning för GSM 12A+