GSM Fixi SMS

Produkten har utgått Ersatt av GSM Fixi Plus

GSM Fixi SMS är vår bästsäljare bland styrenheter avsedda för montering i elcentral. Med 2 inbyggda 16A-reläer, 2 ingångar för temperaturgivare, inbyggt batteri för varning vid strömavbrott och 1 larmingång räcker den till väldigt många installationer.

Bruksanvisning   Installationshandbok   Produktblad  

Beskrivning
Reläerna på GSM Fixi SMS kan användas som brytare (AV/PÅ) och kan dessutom användas som termostater som växlar mellan spar- och komforttemperatur.

Med Inbyggt batteri får du meddelande både vid strömavbrott och när strömmen kommer tillbaka.

Utvidgning av GSM Fixi SMS

GSM Fixi SMS kan dessutom byggas ut med slavrelän GS-33 så att du totalt får 5 stk 16A/3600W reläer.

Lokalstyrning

GSM Fixi SMS kan enkelt styras lokalt med Kontrollknappar

Obs! GSM Fixi SMS stöds inte av DEFA:s kontrollsystem.

Medföljande produkter:
Temperatursensor 8 m


Lämplig tilläggsutrustning för GSM Fixi SMS