GSM ECO Starter

En väggmonterad centralenhet med stor kapacitet och pekskärm

GSM ECO Starter är en mycket flexibel styrenhet som har stor kapacitet. Den kan styra upp till 64 trådlösa enheter och täcker allt från trådlösa stickkontakter, reläer i elcentralen, trådlösa golv-/rumstermostater och en rad olika typer av detektorer. Lokal styrning med användarvänlig pekskärm.

Bruksanvisning   Produktblad  

NOK 4900.00 
Beskrivning
GSM ECO Starter är en mycket flexibel styrenhet som har stor kapacitet. Den kan styra upp till 64 trådlösa enheter och täcker allt från trådlösa stickkontakter, reläer i elcentralen, trådlösa rumstermostater och ett brett utbud av detektorer. GSM ECO Starter har Extern GSM-antenn. så att du kan byta ut antennen för bättre signalmottagning.

Fjärrstyrning av elradiatorer

För att fjärrstyra elradiatorer är det enklast att använda ECO Node.

Fjärrstyrning av värmekablar

För att fjärrstyra värmekablar behöver du förutom GSM ECO Starter en eller flera av våra trådlösa rumstermostater, ECO Termostat SI-3 10A eller ECO Termostat SI-3 16A.

Fjärrstyrning av en hel värmekrets

Om du behöver styra en hel krets rekommenderar vi att du använder reläerna EGR-1 eller EGR-3 monterade i elcentralen. I kombination med kablad Temperatursensor 8 m från elcentralen och ut till rum kan relä användas som termostat, som växlar mellan spar- och komforttemperatur.

Lokalstyrning

GSM ECO Starter kan enkelt programmeras och användas via Display


Lämplig tilläggsutrustning för GSM ECO Starter