Strömförsörjning BP12

12 volt backupbatteri/försörjning

12 volt batteribackup/strömförsörjning. Används som batteribackup för HyttaMi Comfort och GSM Fixi SMS. Lägg märke till att det inte behövs för GSM Fixi Plus som har Inbyggt batteri.

Används också för att ge extra ström för detektorer, t.ex. till GSM Alarm Controller IIIoch GR-1 / EGR-1.

Kompatibel med Sikom   Bruksanvisning   Installationshandbok   Produktblad  

NOK 1048.00 
Vanliga frågor (FAQ)

Relaterade ämnen för Strömförsörjning BP12


Sikom-produkter kan styras på tre olika sätt:

1) Nod inbyggd i Centralenhet. Detta är helt unikt för GSM Mini Plus.

2) Centralenhet kommunicerar med Nod via Radiostyrning. En typisk produkt är GSM ECO-Comfort.

3) Centralenhet styr strömkretsar direkt, så kallat Relästyrning. Centralenhet är då hlest monterad i elcentralen. En typisk produkt är GSM Fixi Plus.