Temperatursensor 8 m

Temperatursensor med avisolerade ledningsändar

Temperatursensor 8 m är en temperaturgivare med avisolerade ledningsändar färdig för koppling till plint. Givare och givarkabel ska inte utsättas för direkt solljus eftersom sladdhöljet inte är UV-tåligt. Givaren kan förkortas och förlängas.

Produktblad  

NOK 163.00 
Beskrivning
Om givaren används i betonggolv bör de ligga i ett installationsrör som tätas i änden och placeras så högt som möjligt i betongen. Givarkabeln placeras i eget rör. Givarkabeln får inte placeras parallellt med kablar med stor strömförsel eftersom detta kan framkalla oönskade signaler. Håll också kablingen borta från lågvoltstransformatorer och liknande i förbindelse med 12 V spotlight.

Obs! Använd inte denna givare tillsammans med termostaterna -SI2- och -ECOSI2-. Dessa har inte galvanisk isolering mot 230 V. Givaren har inte avskärmning mot jord och kan därfor ge en elektrisk stöt om vatten tränger in eller liknande! Använd endast medföljande jordad givare på dessa termostater.

Temperatursensor 8 m passar för:
GSM Fixi Plus
GSM 12A+
GSM Alarm Controller III
ECO Termostat SI-3 10A
ECO Termostat SI-3 16A
ECORelay
EGR-1
EGR-3
Trådlös temperaturmätare


Temperatursensor 8 m passar för