Installasjon

Våre installatørproduktene krever en autorisert el-installatør for installasjon og vår anbefaling er at du bruker en elektriker siden dette skal installeres i sikringskapet.

En del av tilbehøret til våre installatørprodukter kan man installere selv siden de ikke skal kobles til strømnettet, men plugges i en stikkontakt eller at de bruker batterier.

Relaterte produkter